INTERVIEWS SPECIAL

Vasile Spinei: “Libertatea presei depinde de punctul de vedere al fiecăruia”

Presa este liberă atunci când accesul la informașie nu este limitat. Despre condițiile de dezvoltare a presei, libertate și cenzură, aflați din interviul cu Vasile Spinei, directorul Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie.

Libertatea de exprimare nu trebuie percepută ca o doză ce dă culoare libertății presei. În linii generale, aceasta, Vasile Spineiadică libertatea presei, nu întâmpină obstacole mari la capitolul legislație. Ea depinde de punctul de vedere al fiecăruia, or a avea o presă liberă înseamnă a fi liber, a spune orice, a critica pe oricine, a distinge adevărul de minciună, a face ca jurnalistul și instituțiile media să aibă putere.

Pentru ca presa să fie liberă trebuie să existe condiții clare de dezvoltare a acesteia. Vorbind despre cadrul ligislativ, Constituție, Legea cu privire la Libertatea de Exprimare, Legea privind accesul la informație, Legea privind transparența în procesul decizional, Codul audiovizualului, putem afirma că situația nu atestă încălcări și alienări de la cadrul legislativ. Însă, avem o presă săracă din punct de vedere material. Această situație a luat naștere și se menține cu bună știință, ceea ce înseamnă că avem colective parțial docile.

Declarațiile de ultimă oră nu fac nici doi bani atâta timp cât nu există o strategie de dezvoltare a presei la nivel statal. Presa este o afacere, în sensul bun al cuvântului, fiecare își câștigă banul cinstit, prin reclame, tiraj, abonamente, astfel devine liberă din punct de vedere material. Atunci când instituțiile media depind de buzunarul statului sau al unor grupuri de interese, nu putem vorbi despre buna funcționare a presei.

Vasile Spinei

În Republica Moldova jurnalismul este superficial, se lucrează mai mult cu declarațiile. Este o patinare pe realitate, care din păcate nu satisface interesele consumatorului de informație sau al jurnalistului, dar al grupurilor de interese. Urmărind presa, ai impresia că în această țară există doar câteva persoane care lucrează, permanent îi vezi la televizor, de parcă ar fi un grup de competenți, iar restul sunt doar trecători, ei doar parazitează.

Majoritatea legilor și actelor legislative cu privire la libertate de exprimare și accesul la informație sunt aprobate la standardele internaționale. Spre exemplu, Legea cu privire la Libertatea de Exprimare, Legea privind accesul la informație. Avem nevoie de unele modificări în Codul audiovizualului, este vorba de atribuțiile și obligațiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care ar trebuie să fie un organism absolut independent.

Din fericire, în ultimii ani nu avem intimidări grosolane, ziariștii nu sunt alungați de la anumite evenimente, nu sunt tratați cu asprime. Totuși, lacune există, fie că politicienii fug de ziariști, comunicatele de presă sunt superficiale și fac imagine unor persoane. În mod grosolan este încălcat codul deontologic. Unii ziariștii se vând în timpul campaniilor electorale sau lezează onoarea, demnitatea și reputația anumitor persoane.

Atâta timp cât accesul la informație este limitat, nu putem vorbi despre o presă liberă. Comunicatele de presă sunt sterile, iar cei care muncesc doar pe baza declarațiilor și comunicatelor, fac jurnalism de cea mai proastă calitate. Ziariștii nu au acces la prima sursă, fie că este elaborat un proiect de lege, jurnalistul trebuie să meargă la prima sursă, care este o persoană competentă. Când se preconizează a implementa ceva, instituțiile mass-media trebuie să organizeze dezbateri, mese rotunde, căci discuțiile seară de seară cu aceleași persoane nu sunt dezbateri, acestea nu pot fi numite opinii.

Victoria Borodin

Cetățeanul nu-și cunoaște drepturile, nu știe că având acces la informație îi poate controla în permanență pe cei aleși. Cetățeanul are dreptul de a cunoaște unde se duc banii publici, și orice jurnalist trebuie să întrebe, trebuie să învestigheze și să ne prezinte adevărul, or populația este hrănită cu minciuni, poveste de succes, cazuri excepționale. Ai impresia că totul este bine, extraordinar, dar habar nu avem despre ce se întâmplă.

Negativismul și materialele de scandal sunt un truc, acestea distrag atenția de la lucrurile esențiale și importante. Presa încearcă să mascheze adevărul, ne hrănește cu omoruri, crime și accidente, or noi avem nevoie de a cunoaște rădăcinile, soluțiile problemelor, sursa cazurilor negative, dar nu superficialitate în relatare.

Vasile Spinei

În presa din Republica Moldova nu avem monopilizare directă. Statul trebuie să asigure pluralismul și diversitatea presei, să avem informații pentru copii, pensionari, femei. Există pericolul monopolizării, când vorbim despre transparență. Este important de a cunoaște cine se află în spatele instituțiilor mass-media, și dacă în această direcție nu se vor lua măsuri drastice, cădem în prăpastie.

Analfabetismul juridic rămâne o problemă majoră. În ultimii ani se adoptă legi cu girul Consiliului Europei, dar cetățeanul rămâne străin noilor legi și prevederi. Legea a fost adoptată și se găsește în Monitorul Oficial, dar câți cetățeni vor consulta Monitorul? Toate ministerele au site-uri, dar cetățenii întâmpină obstacole în procesul documentării. Avem nevoie de instruire asemeni în cazul cutremurilor, incendiilor sau calamnităților naturale, pentru ca cetățeanul să-și cunoscă drepturile, să fie cu ”asul în mânecă” și să depisteză devierile de la norme.

Nu avem cultul legii, nu se respectă dreptul la muncă, învățătură, familie. La toate capitolele mergem rău, legile sunt dependente una de alta, iar dacă avem restanțe la capitolul libertății de exprimare, înseamnă că problema are rădăcinile implantate și în celelalte legi.

Autor: Victoria BORODIN

Fotograf: Inna CERGA

EVERYDAY JOURNALISM.COM

Comments are closed.