NEWS SPECIAL

Venit de 1 milion de dolari per familie – adevăr sau mit?

Cercetătorii au afirmat de curând ca populaţia Statelor Unite ale Americii cu un venit mediu de peste 3 000 $ per familie, pot ajunge în aproximativ 30 de ani la nivelul de 1 milion $. Statele Unite deţin o pondere de 4% din nivelul mondial, în ceea ce privește numărul de milionari în dolari. La polul opus se află Mexic şi România, care ar ajunge în aproximativ 300-350 de ani la acelaşi nivel.

tabel
sursa: Theeconomist.ro

Aceste mari discrepanţe dintre naţiuni, se datorează unor niveluri diferite ale stadiilor de dezvoltare. Se poate observa din graficul anterior că ţările din vestul Europei sunt apropiate ca şi nivel, în timp ce ţările din Sud – Estul Europei precum România şi Bulgaria sunt cu mult în urmă.

Dar ce înseamnă un stat dezvoltat? În general când se discută despre “ce ritm de creştere” are o naţiune, se urmăresc anumiţi indicatori de performanţă economică, dintre care cel mai des folosit este PIB/locuitor, adică ritmul de creştere al venitului raportat la un locuitor. Dacă veniturile au un trend ascendent, automat şi acest indicator va arăta o valoare mai mare. Însă majoritatea statelor se confruntă cu inegalităţi ale veniturilor, acest fapt determinând o instabilitate şi în valoarea PIB. Mai mult, pentru îmbunătăţirea acestui indicator se includ în ecuaţie şi elemente de specificitate, precum: gradul de mobilitate interregională, stimularea activităţii antreprenoriale, liberul schimb şi diminuarea costurilor de tranzacţie, limitarea acţiunilor statului în contextul economic şi lista poate continua.

Mai mult, Indicele Dezvoltării Durabile este cel de-al doilea indicator de performanţă, ce face referire la partea calitativă a ritmului de creştere economică. Intervin câteva elemente de natură socială precum speranţa de viaţă şi educaţia, doi factori extrem de importanţi în discuţia noastră.

Având în vedere situaţia economico-socială din ultima perioadă, caracterizată în baza elementelor descrise anterior este dificil de previzionat dacă România va putea îmbunătăţii calitatea acestor indicatori într-un termen mediu de 3-5 ani.

De aceea, este greu de crezut că va fi atins un nivel de 1 milion $ în ţările subdezvoltate, precum România sau Bulgaria în mai puţin de trei secole.

Autor: Florea Cristina Andreea

EVERYDAY JOURNALISM.COM

Comments are closed.